web analytics

Blog

Belarus Eğitim

Belarus Eğitim
Blog

Belarus Eğitim

Belarus Eğitim

Belarus eğitim sistemi Sovyet modeline dayanmaktadır. Dokuz yıllık zorunlu okula devamı, ardından üç yıllık genel ortaokulu ve ardından dört ila altı yıllık uzmanlaşmış mesleki veya akademik orta öğretim okullarını içerir. Belarus eğitim sistemi, kişisel gelişim için çok fazla alan bırakmasına rağmen, öğrencilere işgücüne girmek için ihtiyaç duydukları temel düzeyde bilgi ve beceri sağlar.

Belarus eğitim diğer ülkelerde bulunmayan benzersiz bir eğitim sistemine sahiptir. Bu sistemde çocuklar yaşlarına göre farklı sınıflara ayrılmaktadır. En erken sınıf anaokulu, son sınıf ise lisedir. Her sınıf bir okul yılına karşılık gelir. Anaokulunu bitiren çocuk ilkokula başlar. İlkokul altı yıl sürer. Bu süre zarfında çocuklar okumayı, yazmayı ve temel matematik becerilerini yapmayı öğrenirler. İlkokulu bitiren çocuklar ortaokula devam ederler. Ortaokul dört yıl sürer. Bu süre zarfında öğrenciler fen, matematik, tarih ve diğer konular hakkında bilgi edinirler. Öğrenciler ayrıca çalışmayı ve konsantre olmayı da öğrenirler.

Belarus Eğitim Nedir?

Öğrenciler okulda 07:00 – 12:00 saatleri arasında okula giderler. Okula ek olarak, öğrenciler genellikle Rus dili ve vatandaşlık derslerine katılmak zorundadır. Bu dersler zorunludur ve velilerin çocuklarını bu derslerden almalarına izin verilmez. Belarus eğitimi sadece zorunlu değil, aynı zamanda yoğundur. Belarus’ta okullar yüksek standartlarıyla tanınır. Belarus okullarına giden birçok öğrenci daha sonra prestijli üniversitelere gitti. Ancak, öğrencilerin Belarus’ta okula gitmeden önce bilmeleri gereken birkaç şey var. Örneğin, öğrenciler Belarusça karakterleri nasıl yazacaklarını bilmelidir. Ayrıca Belarus’un fizik ve kimya yasalarından da haberdar olmalıdırlar.

Belarus Eğitim Sistemi Tarihi 

Belarus eğitim sistemi başlangıçta Rus İmparatorluğu tarafından kuruldu. Rus eğitim sistemi büyük ölçüde Fransız eğitim sistemine dayanıyordu. Sistem tamamen laik bir ortam ve güçlü bir hiyerarşi içeriyordu. Rus okullaşması, okullaşmanın diğer yönleri üzerinde akademik başarıya vurgu yaptı. Öğrencilerin başarıları her sınıfın sonunda yapılan sınavlarla ölçülmüştür. Bu sistem, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1990’ların başında terk edildi.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, Belarus eğitim sistemi daha ademi merkeziyetçi hale geldi. Bu merkezi olmayan sistem, okulların işleyişinde daha fazla esneklik sağlar. Okullar artık öncelikle hükümet tarafından değil, bireysel belediyeler tarafından yayınlanan bütçelerle finanse edilmektedir. Belarus eğitim sistemi de anadil öğretiminin önemini vurgulamaktadır. Bu politika, çocuklara güçlü bir kimlik duygusu kazandırmayı ve Belarus kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir